Historie firmy

 služby a komplexní správu firemních sítí, dále na dodávky počítačových celků pro průmysl, školy a veřejnou správu.