Elektronická evidence tržeb - EET

Od začátku roku 2016 bude v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. 

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy, a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem aplatby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou. Existovat budou i řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu.

Popis komunikace pokladních systémů DATONA se serverem finanční správy

  1. Pokladní systém DATONA zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě.
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  3. Pokladna DATONA vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  4. Zákazník převezme účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

Technické řešení vyžaduje připojení k internetu v okamžiku přijetí platby. *

*Pozn. Pokud připojení k internetu nefunguje, použije se náhradní způsob komunikace