Školení, konzultace, semináře

Usnadněte si práci a naučte se ovládat informační systém KTKw a využívat všechny jeho zajímavé funkce

I sebelepší systém nepřináší odpovídající přínosy, pokud nejsou dostatečně využívány všechny jeho možnosti. Pouze dokonalou znalostí systému, který ke své práci využíváte, můžete dosáhnout maximální efektivity Vaší práce a zajistit tak i patřičné snížení režijních nákladů.

Pro co nejrychlejší zvládnutí všech možností informačního systému a jeho efektivní a profesionální využívání nabízíme ucelený systém školení pro začínající i pokročilé uživatele.

 

Školení pořádaná v rámci zavádění informačního systému pro uživatele jsou obsahově sestavena tak, aby uživatelé získali praktické znalosti, zkušenosti a dovednosti s funkcemi, které budou rutinně provádět v každodenní praxi. Následná školení jsou zaměřena na využívání dalších funkcí a možností informačního sytému KTKw.

 
Školení probíhají buď ve školícím středisku společnosti KTK SOFTWARE s.r.o., nebo přímo v sídle zákazníka. Může být zaměřeno na kompletní modul jako celek, nebo jen na konkrétní oblast, se kterou uživatel bude pracovat (doškolení v předem dohodnutém rozsahu). Je možné provést školení na role, např. účetní, skladník atd.  Nastoupí-li do firmy nový zaměstnanec, doporučujeme Vám, abyste jej nechali proškolit profesionály. 
 
Formy školení a konzultací

  • školení pro začínající uživatele

Školení pro nové uživatele zahrnuje seznámení s obsluhou systému, základními funkcemi a principy, které umožní standardní práci se systémem. Klade důraz na provádění a řešení praktických příkladů z firemní praxe. Náplň většinou vychází z požadavků zákazníka, zjištěných při Studii na zavedení informačního systému, tzn. že „školení je ušito uživatelům na míru“. 
Jednotlivá témata a školení, připravené naší společností, jsou sestaveny na základě několikaletých praktických zkušeností z instalací v řadě firem, a dále i na základě vyhodnocení nejčastějších dotazů uživatelů na pracovníky technické podpory.

 

  • školení pro pokročilé uživatele, konzultace

Uživatelé, kteří jsou seznámeni s filozofií sytému, základními principy fungování a funkčností, jež denně využívají při výkonu své práce, se mohou nechat proškolit na další speciální funkčnosti proto, aby lépe využívali dalších možností, které informační systém nabízí. 

 

  • konzultace v sídle společnosti při zahájení projektu dodávky informačního systému

Správně proškolení uživatelé jsou základem pro dobré zvládnutí rozjezdu informačního systému. Ačkoliv dbáme na důkladné proškolení personálu zákazníka na praktických příkladech, v nichž si každý uživatel prakticky zkouší činnosti, které běžně v práci vykonává, jsme si vědomi případné nervozity v prvních dnech rozjezdu nového informačního systému. Z toho důvodu nabízíme podporu při zahájení projektu. Školitelé - konzultanti mohou být přítomni po domluvenou dobu u zákazníka přímo v místě jeho pracoviště a pomáhat uživatelům rychle řešit situace, se kterými si neví rady. 

 

  • odborné konzultace

Náš školící systém nezahrnuje pouze výše zmíněná školení. Nabízíme Vám také speciální odborné konzultace s tematikou a řešením problematiky dle Vašich individuálních požadavků a potřeb.